MENYLogga

Som medlem har du förmånen att få bada/träna i  34 gradig varmvattenbassäng på Hässleholmsgården.
Avgift 450 kr 1 gg per v. 650 kr 2 ggr per v./termin.   

Gruppindelning:

Måndagar:      14.30    16.00   17.30
Onsdagar:       11.00    17.30
Torsdagar:       16.00    17.30
Fredagar:        11.30
Lördagar:         8.45

Tiderna bokas av badansvariga:
Margareta Hemert, 0709 – 38 42 80  eller  Pernilla Oxler, 0706 – 03 13 52

Meddela om ni vill göra ett uppehåll eller sluta bada. Någon annan kanske behöver denna plats i gruppen.

Viktigt att duscha och tvätta av er med tvål före badet. Alla i gruppen skall använda badmössa.

Finns att köpa på varmbadet för en billig peng.

Badet pågår Höstterminen måndag 19 augusti till lördagen 14 december